De kruipkoelkast isoleren met kruipruimte isolatie

Het hele principe van een kelder is gebaseerd op het feit, dat dieper in de aarde de temperatuur minder snel oploopt. Daarnaast worden lage ruimtes met een zandvloer door de vocht geleidende kwaliteiten van zand eerder vochtig, wat de temperatuur ook lager houdt. Voor een kelder is dat een zegen: je eten zonder elektriciteit gebruiken koel houden en daarmee langer houdbaar houden. Helaas gebeurt hetzelfde op een minder gewenste manier: er komt kou uit de kruipruimte. Dit problemen kunt u oplossen met kruipruimte isolatie.

Koude voeten door de kruipruimte

Kruipruimtes zitten nog steeds in huizen, ook al is hun belangrijkste functie, ventilatie, minder belangrijk geworden. Ook de twee functie, het makkelijk bereikbaar houden van leidingen en riolering, is door de duurzaamheid van het gebruikte materiaal niet meer zo urgent als ooit het geval was. Sommige functies kunnen nog wel bruikbaar zijn en gehouden worden, maar over het algemeen is de ruimte niet meer van levensbelang.

Vochtproblemen kruipruimte

Naast kou is de kruipruimte ook vaak een bron van vochtproblemen. De open onderkant laat vocht makkelijk binnen en het afvoeren is niet altijd goed geregeld. Waar dat gebeurt ligt het gevaar van schimmels op de loer en dat resulteert dan weer in een continue muffe geur. Zorgen voor een goede afsluiting van de wanden of een opvulling van de ruimte is de manier om dit tegen te gaan.

Comfort

Fanatieke klussers en mensen die hun grote klussen liever aan specialisten over laten, komen de laatste jaren massaal tot de conclusie, dat vele van de problemen in hun woning lijnrecht voortkomen uit de kruipruimte. Hoe je het ook doet of laat doen: het isoleren van de kruipruimte heeft een uitstekend rendement op je investering en zorgt bovendien voor een exponentiële stijging van je woon comfort. Juist dit onderdeel van het huis zou op dit gebied een belangrijke plaats in je renovatieplannen moeten innemen.